Προτεραιότητες και Στόχοι

Σε αυτό το βήμα, το όραμα μετατρέπεται σε προτεραιότητες και στόχους. Οι προτεραιότητες ίσως αλλάζουν σε σχέση με ό,τι γνώριζες μέχρι σήμερα. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σταδιακοί και υλοποιήσιμοι σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η γνώμη σου σε αυτό το βήμα είναι πολύτιμη για την Ομάδα του ΣΒΑΚ:

  • Με βάση το νέο Όραμα για το Δήμο, μπορείς να διατυπώσεις τις δικές σου προτεραιότητες και στόχους;

Παραδοτέα

Για το σύνολο των υλικών μέχρι τώρα, πατήστε εδώ: